Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur štuk EX

weber.dur štuk EX
weber.dur štuk EX

Výhody produktu

  • jednozložková suchá omietka pre vonkajšie použitie
  • pre realizáciu štukových vrstiev
  • na ručné spracovanie
  • finálna vrstva na jadrovú omietku

Suchá omietková zmes pre realizáciu vnútorných i vonkajších štúk, pre ručné spracovanie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Je určená na realizáciu vnútorných i vonkajších štukových omietok s hrúbkou do 2 mm. Slúži ako finálna vrstva na jadrovú omietku.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej šedej farbe.

Spotreba

weber.dur štuk EX (MVCJ 320):
suchá zmes (hr. 1 mm) - cca 1,8 - 3,2 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku, modifikujúcich prísad.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Vhodným podkladom je vyzretá jadrová omietka, zbavená prachu a nečistôt. Nevhodný podklad – lepiaci tmel. Podklad musí byť nosný, nesmie byť zmrznutý a hydrofóbny. Pred nanesením hmoty odporúčame podklad zdrsniť mriežkovou škrabkou a navlhčiť.

Podmienky na spracovanie
Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +30°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod + 5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Miešadlo s núteným miešaním, murárska lyžica, hladidlo (antikor, molitanové, hubové).

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. Do miešačky sa najskôr nadávkuje čistá voda cca 7,3 l na jedno vrece (30 kg) a za stáleho miešania sa vsypáva suchá zmes. Hmota sa mieša cca 5 minút. Prípadné dodatočné pridanie vody vykonáme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola požadovanej konzistencie.
  2. Naťahovanie omietky sa vykonáva antikorovým hladidlom s hrúbkou do 2 mm.
  3. Úprava povrchu sa vykoná molitanovým alebo hubovým hladidlom.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.dur štuk EX

V 30 kg papierových obaloch, 40 ks = 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia