Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webermvc grobputz 004

webermvc grobputz 004
webermvc grobputz 004

Výhody produktu

  • pre ručné spracovanie
  • pre interiér i exteriér
  • vhodná ako podklad pre jemné a minerálne omietky

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre ručné spracovanie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Viacvrstvová jadrová omietka.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej šedej farbe.

Spotreba

weber mvc grobputz 004 (GP 004):
13 kg/m2/1cm

Zloženie / technické údaje

Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku, modifikujúcich prísad.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť vyzretý, nostný, rovný, zbavený voľných kúskov, prachu, nečistôt a dostatočne navlhčený. Pred nanesením zmesi je potrebné na podklad (tehla, betón, tvárnice) vykonať nástrek cementovou maltou, podľa odporúčania výrobcu.

Podmienky na spracovanie

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +30°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod + 5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Miešačka, murárska lyžica, hladidlo, strhávacia lata.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

  1. Do miešačky sa najskôr nadávkuje čistá voda a za stáleho miešania sa vsypáva suchá zmes. Dávkovanie vody: weber.mvc grobputz 004 cca 6,5 l/vrece (25 kg). Hmota sa mieša cca 5-10 minút. Prípadné dodatočné pridávanie vody robíme pomaly a opatrne tak, aby hmota na konci miešacieho cyklu bola požadovanej konzistencie.
  2. Nahadzovanie jadrovej omietky sa vykonáva nahodením murárskou lyžicou na pripravený podklad. Murivo nahodíme po celej ploche. Je nutné dbať na to, aby boli všetky škáry v murive dobre vyplnené a uzavreté.
  3. weber.mvc grobputz 004 - hrúbka jednej vrstvy je od 10 do 25 mm. Pri väčších hrúbkach omietky odporúčame aplikáciu v dvoch vrstvách. Nanášanie druhej vrstvy sa vykoná na čerstvú zavädnutú prvú vrstvu. Nanesená omietka sa zarovná do roviny sťahovacou latou.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

štuková stierka

V 40 kg papierových obaloch, 30 ks = 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia