Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mvs 25

weber.mvs 25
weber.mvs 25

Výhody produktu

  • pre strojné spracovanie
  • pre interiér 
  • vhodná ako podklad pre jemné a minerálne omietky

Suchá omietková zmes pre jadrové omietky, pre strojné spracovanie.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Povrch je možné spracovať tak, že nie je nutné vykonať následné štukovanie.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej šedej farbe.

Spotreba

weber.mvs 25 (MVS 25):
suchá zmes (hr. 10 mm) cca 13 kg/m2

Zloženie / technické údaje

Hmota na báze anorganických spojív, kremičitého piesku, modifikujúcich prísad.

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť vyzretý, nostný, rovný, zbavený voľných kúskov, prachu, nečistôt a dostatočne navlhčený. Pred nanesením zmesi je potrebné na podklad (tehla, betón, tvárnice) vykonať nástrek cementovou maltou, druhom weber.dur cementový, podľa odporúčaní výrobcu.

Podmienky na spracovanie

Teplota vzduchu pri aplikácii musí byť od +5°C do +30°C, teplota podkladu nesmie klesnúť pod + 5°C. Čerstvo nanesené plochy nesmú byť vystavené priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu.

Náradie
Omietací stroj s príslušenstvom, murárska lyžica, hladidlo, strhávacia lata.

Čistenie
Nádoby, prístroje a náradie sa po použití očistia vodou.

Aplikácia

weber.mvs 25 - hrúbka jednej vrstvy je od 10 do 15 mm. Nanesená omietka sa zarovná do roviny sťahovacou latou a po zavädnutí sa povrch zatočí.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

štuková stierka

V 40 kg papierových obaloch, 30 ks = 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch v suchých, krytých skladoch.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia