Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Zatepľovacie systémy

zatepľovacie systémy weber.therm pre rodinné aj bytové domy

Dôvody pre zateplenie bytovky alebo rodinného domu

V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budov. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov. Samotným zateplením rodinného domu neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budovy na vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli aktuálne v dobe realizácie.

Prehľad produktov a systémov pre zatepľovanie

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS)

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) (6)

Osvedčené zatepľovacie systémy weber.therm zabezpečia dokonalú tepelnú ochranu budov

Lepiace a výstužné malty

Lepiace a výstužné malty (6)

Široká ponuka lepiacich a výstužných hmôt určených na zatepľovacie systémy

Príslušenstvo

Príslušenstvo (2)

Rozperné hmoždinky s kovovým hrotom, rozperné hmoždinky z plastu

Prečo vonkajšie zatepľovanie?

Zateplením rodinného domu, alebo bytovky môžeme odstrániť aj nadmernú vlhkosť v stavebných konštrukciách, z ktorej vznikajú poruchy na konštrukciách ako:

  • kondenzácia vody na stenách, stropoch (podlahách), orosovanie okien a z toho vyplývajúci výskyt plesní na obvodových konštrukciách, 
  • pri dodatočnom zatepľovaní súčasne zabránime šíreniu statických porúch v dôsledku teplotných dilatácií, 
  • tepelná nepohoda v budovách (poklesy vnútorných teplôt pri prerušení vykurovania v zimnom období a vzostup vnútorných teplôt v letnom období),
  • zatepľovanie zamedzuje poruchám v dôsledku pôsobenia agresívneho ovzdušia na nechránený obvodový povrch budovy
     

TOP produkty pre zateplenie

webertherm terranova

webertherm terranova

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS biely/šedý).

webertherm exclusive

webertherm exclusive

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

webertherm clima

webertherm clima

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu.

webertherm flex

webertherm flex

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na drevostavby a nestabilné podklady.

Všetky naše Zatepľovacie systémy riešenia


Zatepľovanie budov - prečo zatepľovacie systémy

Kontaktné zatepľovacie systémy sú zložené z jednotlivých komponentov, ktoré vzájomným pôsobením vytvárajú jednotný systém na zateplenie domu. Odborná aj laická verejnosť je už dnes podrobne oboznámená so základnými technologickými postupmi realizácie týchto systémov pre zatepľovanie budov, bytového domu. V súčasnej dobe, v zvyšujúcom sa tlaku na investície sme často svedkami kombinácií rôznych komponentov od rôznych výrobcov (tzv. “ mix“), kde výsledné vlastnosti systémov nie sú zaručené a overené. Pri nesprávnej kombinácií jednotlivých komponentov môže dôjsť až k deštrukcií kontaktného zatepľovacieho systému a zateplenie domu nebude účinné, respektíve jeho účinnosť sa veľmi zníži. Najpoužívanejším typom zatepľovacieho systému pre zateplenie budov je Webertherm Terranova s použitím polystyrénových platní. Ďalší zatepľovací systém, kde sa používa na zateplenie polystyrén je Webertherm Clima. Nemalú obľubu má aj systém na zateplenie Webertherm Exclusive, kde súčasťou systému na zateplenie je minerálna vlna.

Firma Weber - Terranova ponúka certifikované kontaktné zatepľovacie systémy, ktorých komponenty spolupôsobia a sú overené časom. 

Chystáte sa na vonkajšie zateplenie?

Pripravili sme pre vás návod, ako na zatepľovanie krok za krokom a taktiež prehľad zatepľovacích systémov, čí už ide o zateplenie novostavby, drevostavby, alebo rodinného domu a prehľad dôvodov prečo sa dať na zateplenie domu, či bytového domu. Neviete si predstaviť detaily zateplenia - rohy, sokel, okná? Riešením za pomoci soklovej lišty zateplíte bez starostí.

Weber - Terranova ponúka pre vás riešenie.