Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Zatepľovacie systémy

zatepľovacie systémy weber.therm pre rodinné aj bytové domy

Dôvody pre zateplenie bytovky alebo rodinného domu

V súčasnej dobe výrazného zvyšovania cien energií je zatepľovanie budov veľmi aktuálne hlavne z dôvodu finančných úspor pri užívaní budov. Zlepšenie tepelnej ochrany budov zateplením súvisí so zabezpečením základných požiadaviek na stavby v oblasti zdravia, hygieny a znižovania energetickej náročnosti pri prevádzke budov. Samotným zateplením rodinného domu neriešime len zníženie nadmernej spotreby energie budovy na vykurovanie, ale môžeme vyriešiť aj problémy týkajúce sa nízkych tepelnoizolačných vlastností materiálov použitých pri výstavbe, ktoré boli aktuálne v dobe realizácie.

Prehľad produktov a systémov pre zatepľovanie

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS)

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) (6)

Osvedčené zatepľovacie systémy weber.therm zabezpečia dokonalú tepelnú ochranu budov

Lepiace a výstužné malty

Lepiace a výstužné malty (6)

Široká ponuka lepiacich a výstužných hmôt určených na zatepľovacie systémy

Príslušenstvo

Príslušenstvo (2)

Rozperné hmoždinky s kovovým hrotom, rozperné hmoždinky z plastu

Čo zatepľovaním domov dosiahneme?

Zateplením rodinného domu, alebo bytovky môžeme odstrániť aj nadmernú vlhkosť v stavebných konštrukciách, z ktorej vznikajú poruchy na konštrukciách ako:

  • kondenzácia vody na stenách, stropoch (podlahách), orosovanie okien a z toho vyplývajúci výskyt plesní na obvodových konštrukciách, 
  • pri dodatočnom zatepľovaní súčasne odstránime statické poruchy v dôsledku teplotných dilatácií, 
  • tepelná nepohoda v budovách (poklesy vnútorných teplôt pri prerušení vykurovania v zimnom období a vzostup vnútorných teplôt v letnom období),
  • zatepľovanie zamedzuje poruchám v dôsledku pôsobenia agresívneho ovzdušia na nechránený obvodový povrch budovy
     

TOP produkty pre zateplenie

webertherm terranova

webertherm terranova

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS biely/šedý).

webertherm exclusive

webertherm exclusive

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

webertherm clima

webertherm clima

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu.

webertherm flex

webertherm flex

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na drevostavby a nestabilné podklady.

Všetky naše Zatepľovacie systémy riešenia