Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako renovovať kontaktný zatepľovací systém?

Renovujte kontaktný zatepľvoací systém sanačným systémom RETEC!

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

weberpas clean nano

Jednoducho spracovateľná umývateľná omietka vyrobená na báze silikónových živíc a vodného skla.

weberpas exclusive

Jednoducho spracovateľná umývateľná omietka vyrobená na báze silikónových živíc.

weberpas silikátová

Jednoducho spracovateľná sumývateľná omietka vyrobená na báze vodného skla.

weber min

Jednozložková šľachtená farebná minerálna omietka na báze cementu a vápenného hydrátu.

1.

Povrch fasády očistiť vysokotlakou vodou.

2.

Po celej fasádnej ploche starého zatepľovacieho systému vyrezať rezným kotúčom vodorovne a zvisle drážky šírky cca 8 mm, do hĺbky cca 3 mm do tepelnej izolácie. Vzdialenosť jednotlivých drážok je od 150 do 300 mm. Používať ochranné okuliare! Zistené voľné a degradované miesta odstrániť a nahradiť.

3.

Na drážkovanú očistenú plochu ručne alebo strojne naniesť celoplošne 6 – 8 mm hrubú vrstvu tmelu Retec® 740. Tmel upraviť zubovým hladidlom 10 x 10 mm.

4.

Do ešte mäkkého tmelu uložiť výstužnú mriežku R178, zachovávať presahy sieťoviny 100 mm. Sieťovina má byť uložená v 1/3 hrúbky od povrchu. V rohoch okien vkladať diagonálne výstuhy 20 x 40 cm.

5.

Do ešte nezatuhnutého tmelu osadiť skrutkovacie rozperné kotvy (hmoždinky), 4 ks na meter štvorcový, ktoré prechádzajú cez mriežku a pôvodný systém až do podkladu.

6.

Rozperná kotva (hmoždinka) s vrutom musí byť osadená tak, aby výstužná mriežka bola jemne zatlačená.

7.

Ihneď po osadení rozperných kotiev (hmoždiniek) je treba taniere hmoždiniek zatrieť tmelom Retec® 740.

8.

Po úplnom vyschnutí výstužnej vrstvy sa táto natrie podkladným náterom weber 700. Po jeho zaschnutí, najmenej po 24 hodinách, sa nanesie tenkovrstvá omietka, ktorá sa ihneď zapracuje.

9.