Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Ako riešiť detaily soklov, rohov, okien...?

 

Dnešná doba prináša veľké množstvo profilov a fasádnych líšt, ktoré nám uľahčia a vyriešia detaily napojenia výplní otvorov a fasády. Zoznámte sa s našim riešením zateplenia domu.

Problém

Riziká spojené so založením systému bez soklovej lišty

  • veľmi ťažko získame rovné založenie systému
  • vysoké riziko mechanického poškodenia spodnej hrany systému

Ukážka aplikácie, kde nebola použitá soklová lišta. Pri aplikácii bez soklových profilov hrozí riziko poškodenia okrajov kontaktného zatepľovacieho systému.

Nevhodné podloženie soklového profilu pomocou drevenej laty.

Riešenie

Zakladacím profilom pre zatepľovacie systémy je soklová lišta. Vzájomné napojenie jednotlivých líšt sa robí plastovými spojkami. Upevnenie na podklad sa robí zarážacími skrutkami každých minimálne 0,5 m. Pri nedodržaní technologickej disciplíny dochádza k poškodeniu kontaktného zatepľovacieho systému.

Upevnenie soklovej lišty na podklad sa robí pomocou zarážacích skrutiek umiestnených od seba max. 0,5 m. Nerovnosti podkladu sa dajú vyrovnať plastovou podložkou.

Následné spojenie jednotlivých soklových profilov spojkou z plastu.

Založenie tepelneizolačného materiálu do soklového profilu.

Vystuženie rohov robíme pomocou líšt s textíliou alebo nadstaveným rohovníkom.

Ukážka spracovania klenby pomocou profilu špeciálneho klenbového profilu.

Riešenie detailov

Technologickou novinkou, ktorá rieši detail okna a parapetu, sú plastové profily. Tieto profily slúžia na zjednodušenie a skvalitnenie vykonávaných prác.

Podparapetný profil zabezpečuje dokonalé spojenie zatepľovacieho systému s parapetom.

Na dokonalé spojenie a začistenie detailu okenného rámu a systému sa používa okenný začisťovací profil na zateplenie a okenný začisťovací profil špeciál s ochrannou krycou lamelou z mäkčeného PVC. Výhodou je pevné a dilatujúce spojenie odolné voči vode. Odpadá tmelenie spár a zníži sa riziko poškriabania rámu okna.

Na spevnenie nadpražia okien a dverí sa používa nadokenný profil s odkvapovým nosom. Lišta umožňuje odkvapnutie vody a tým zabraňuje jej spätnému vzlínaniu po hornej špalete a následnému odmŕzaniu omietky v zimnom období.

Riešenie s použitím nasledovných weber produktov

webertherm exclusive

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

webertherm clima

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu.

webertherm flex

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na drevostavby a nestabilné podklady.

webertherm mínus 7

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na použitie v chladnom období.

webertherm plus ultra

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní na báze fenolovej peny.

webertherm terranova

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS biely/šedý).