Weber Saint-Gobain - Official website of the company

bytový dom PRIMA PARK, Bratislava

Adresa: Jašíková, Bratislava

Termín realizácie: 2015

Pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systéme weber.therm exclusive s povrchovou úpravou weber.pas exclusive.

Systémové výrobky

weber.therm exclusive

weber.therm exclusive

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

weber.therm exclusive

weber.therm exclusive

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny.

weber.pas exclusive

weber.pas exclusive

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc.

Súvisiaca kategória

  • Občianska výstavba
  • Bratislavský kraj