Weber Saint-Gobain - Official website of the company

bytový dom SNP, Dolnýn Kubín

Adresa: ul. SNP, Dolný Kubín

Termín realizácie: 2011

Pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systém weber.therm clima s povrchovou úpravou weber.pas exclusive.

Systémové výrobky

weber.therm clima

weber.therm clima

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu.

weber.pas exclusive

weber.pas exclusive

Jednoducho spracovateľná sfarbená pastovitá omietka vyrobená na báze silikónových živíc.

Súvisiaca kategória

  • Občianska výstavba
  • Žilinský kraj