Weber Saint-Gobain - Official website of the company

mestské vily Villinky, Bratislava

Adresa: Staré Grunty, Bratislava

Termín realizácie: 2014

Pri realizácii objektu bol použitý kontaktný zatepľovací systéme weber.therm exclusive s povrchovou úpravou weber.pas silikátová a weber.pas color plus. Stavba bola nominovaná v súťaži Cena ARCH 2015.

Systémové výrobky

webertherm exclusive

webertherm exclusive

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

Súvisiaca kategória

  • Občianska výstavba
  • Bratislavský kraj