Weber Saint-Gobain - Official website of the company

polyfunkčný bytový dom Petržalka City, Bratislava

Adresa: Rusovská ul., Bratislava

Termín realizácie: 2014

Na stavbe bolo realizované zateplenie podhľadov izolačnými doskami z čadičovej vlny so zrezanými hranami s použitím lepiacej cementovej hmoty weber.therm LEPARM. Stavba bola nominovaná v prestížnych súťažiach Stavba roka 2014 a CE∙ZA∙AR 2014.

Systémové výrobky

webertherm LEPARM

webertherm LEPARM

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre rodinné domy na lepenie tepelnoizolačných materiálov z expandovaného polystyrénu a minerálnej v...

Súvisiaca kategória

  • Polyfunkčný objekt
  • Bratislavský kraj