Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.color line ZL

Odtiene, ktoré sú na webovej stránke zobrazené, môžu byť z dôvodu zobrazovacích možností monitora odlišné od fyzických vzoriek. Z tohto dôvodu slúži vzorkovník len pre orientáciu. Fyzické vzorky jednotlivých materiálov, odtieňov a informácie o výrobe v danej báze Vám dodajú na požiadanie naši technicko-obchodní poradcovia.