Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkty

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy weber.therm sú vytvorené na základe princípu zosúladenia fyzikálnych vlastností lepiacej hmoty, tepelnoizolačnej vrstvy, stierkovej hmoty, sklotextilnej mriežky, podkladného náteru a povrchovej úpravy zabezpečujúcej ochranu voči poveternostným vplyvom. Svojou funkciou zabezpečujú dokonalú tepelnú ochranu budovy a podstatnou mierou prispievajú k estetickému stvárneniu fasády.

Všetky ponúkanéVonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy weber.therm sú osvedčené v zmysle požiadaviek ETAG 004 a majú vydané európske technické osvedčenia (ETA).

webertherm terranova

webertherm terranova

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS biely/šedý).

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm exclusive

webertherm exclusive

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm clima

webertherm clima

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm flex

webertherm flex

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na drevostavby a nestabilné podklady.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm mínus 7

webertherm mínus 7

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na použitie v chladnom období.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm plus ultra

webertherm plus ultra

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní na báze fenolovej peny.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm LEPARM

webertherm LEPARM

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre rodinné domy na lepenie tepelnoizolačných materiálov z expandované..

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm KPS

webertherm KPS

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej ..

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm clima

webertherm clima

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie perforovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm mínus 7

webertherm mínus 7

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm exclusive

webertherm exclusive

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm plus ultra

webertherm plus ultra

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze fenolovej peny.

Komparátor Odstrániť komparátor