Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Produkty

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy weber.therm sú vytvorené na základe princípu zosúladenia fyzikálnych vlastností lepiacej hmoty, tepelnoizolačnej vrstvy, stierkovej hmoty, sklotextilnej mriežky, podkladného náteru a povrchovej úpravy zabezpečujúcej ochranu voči poveternostným vplyvom. Svojou funkciou zabezpečujú dokonalú tepelnú ochranu budovy a podstatnou mierou prispievajú k estetickému stvárneniu fasády.

Všetky ponúkanéVonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy weber.therm sú osvedčené v zmysle požiadaviek ETAG 004 a majú vydané európske technické osvedčenia (ETA).

weber.therm terranova

weber.therm terranova

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS biely/šedý).

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm exclusive

weber.therm exclusive

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm clima

weber.therm clima

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm flex

weber.therm flex

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na drevostavby a nestabilné podklady.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm mínus 7

weber.therm mínus 7

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na použitie v chladnom období.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm plus ultra

weber.therm plus ultra

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní na báze fenolovej peny.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm KPS

weber.therm KPS

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm exclusive

weber.therm exclusive

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm mínus 7

weber.therm mínus 7

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm technik

weber.therm technik

Lepiaca a výstužná hmota určená na lepenie izolačných dosiek, na drevodomy aj na dosky XPS.

Novinka

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm LEPARM

weber.therm LEPARM

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre rodinné domy na lepenie tepelnoizolačných materiálov.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm RD

weber.therm RD

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre rodinné domy na lepenie tepelnoizolačných materiálov.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm clima

weber.therm clima

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie perforovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

weber.therm plus ultra

weber.therm plus ultra

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze fenolovej peny.

Komparátor Odstrániť komparátor