Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Lepiace a výstužné malty (6)

webertherm LEPARM

webertherm LEPARM

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre rodinné domy na lepenie tepelnoizolačných materiálov z expandované..

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm KPS

webertherm KPS

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej ..

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm clima

webertherm clima

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie perforovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm mínus 7

webertherm mínus 7

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm exclusive

webertherm exclusive

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm plus ultra

webertherm plus ultra

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze fenolovej peny.

Komparátor Odstrániť komparátor