Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Lepiace a výstužné malty (6)

Lepiaca a armovacia malta pre systém weber-therm terranova slúži na lepenie polystyrénových platní, pri zateplení obvodového muriva domu, na podklad a na vytvorenie výstužnej vrstvy na polystyréne. Je to suchá prášková hmota obsahujúca cement, práškové syntetické spojivá, triedené piesky, prísady zabezpečujúce jej dokonalé spracovanie. 

webertherm LEPARM

webertherm LEPARM

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre rodinné domy na lepenie tepelnoizolačných materiálov z expandované..

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm KPS

webertherm KPS

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu a minerálnej ..

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm clima

webertherm clima

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie perforovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm mínus 7

webertherm mínus 7

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie z expandovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm exclusive

webertherm exclusive

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená pre tepelnú izoláciu na báze minerálnej vlny.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm plus ultra

webertherm plus ultra

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze fenolovej peny.

Komparátor Odstrániť komparátor

Požitie výstužnej malty pri zateplení budovy

Slúži na vystuženie lícnej vrstvy tepelnoizolačných platní pri aplikácii zateplenia obvodového muriva budovy, chráni ich pred poškodením a prerezaním, prenáša mechanické a ťahové napätia vznikajúce pri tepelnom zaťažení zatepľovacieho systému. Je tvorená dvoma komponentmi t.j. výstužnou maltou a sklovláknitou mriežkou, ktorá je uložená do výstužnej malty. Táto vrstva slúži ako podklad pre tenkovrstvé omietky.