Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm clima

webertherm clima
webertherm clima

Výhody produktu

  • ľahko spracovateľná
  • mrazuvzdorná
  • vysoko paropriepustná

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie perforovaného polystyrénu, súčasť zatepľovacieho systému weber.therm clima.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Je určené, v kombinácii s výstužnou mriežkou, na vytváranie výstužnej medzivrstvy pri obnove starších popraskaných omietok, ďalej je vhodné na lepenie izolačných doskových materiálov v interiéri i exteriéri. Taktiež je určené, v kombinácii s vhodným typom sieťoviny, na vytváranie podkladovej medzivrstvy na lícnej strane tepelno-izolačných materiálov pod finálnu omietku (na stenu lepiť viac perforovanou stranou polystyrénu - modrý EPS).

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

weberttherm clima (M721):

- lepenie 5 kg/m2

- vytváranie výstužnej malty - 4,5 kg/m2 (hr. 3 - 5 mm)

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
hmota na báze cementu, ostro triedených vápencových plnív, modifikujúcih prísad a redispergovanej disperzie

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev. Medzi bežne používané podklady patrí súdržná omietka, betón, pórobetón. Pri lepení na nedostatočne pevné a objemovo nestabilné podklady sa postupuje podľa konkrétnych podmienok. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom.

Podkladný náter
V prípade potreby penetrácie sa podklad penetruje riedeným penetračným roztokom weber.betonkontakt s vodou v pomere 1:5 - 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti sa odporúča vykonať ešte jednu penetráciu. Pri prvej penetrácii použijeme penetračný náter v riedení 1:8 a pri druhej v riedení 1:5. Netýka sa tepelnoizolačných dosiek z polystyrénu a minerálnej vaty.

Podmienky na spracovanie
Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď po použití očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Náradie
Hladidlo antikorové, hladidlo antikorové zubové, špachtľa, vedro, miešačka, vŕtačka, Unimixér - miešadlo k vŕtačke.

Aplikácia

  1. weber.therm clima sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do 5,5 - 6 litrov vody pomocou Unimixéru - násady na vŕtačku, alebo miešačky s núteným miešaním.
  2. Pri lepení tepelno-izolačných dosiek sa hmota nanáša najčastejšie v neprerušenom páse na hrany dosky a v terčoch na ploche dosky, druhým spôsobom je celoplošné nanesenie na dosku (u lamiel vždy) zubovým hladidlom.
  3. Pri stierkovaní sa pripravená hmot nanáša na podklad antikorovým hladidlom.
  4. Pri vytváraní výstužnej vrstvy sa výstužná mriežka vkladá do predom nanesenej vrstvy tmelu a vtláča sa dovnútra zahladením antikorovým hladidlom smerom od stredu ku krajom.
  5. Nanesená hmota sa zahladí antikorovým hladidlom. Nasledujúci deň je možné lokálne nerovnosti zarovnať brúsnym hladidlom.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.therm clima

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks - 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia