Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm mínus 7

webertherm mínus 7
webertherm mínus 7

Výhody produktu

  • aplikovateľná do -7°C
  • mrazuvdorná 
  • vyvinutá na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie v chladnom období

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu vyvinutá na lepenie a stierkovanie v chladnom období.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Je určený pre lepenie izolačných doskových materiálov. Rovnako je určený v kombinácii s vhodným typom armovacej mriežky pre vytváranie podkladovej medzivrstvy na lícnej strane tepelno-izolačných materiálov, pod finálnu omietku.
Tmel ako stierková hmota je určený pre finálne ukončenie stavebných prác pred zimným obdobím.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

webertherm minus 7 (LZS 777):

- lepenie 3 - 4 kg/m2

- vytváranie výstužnej malty 4 - 5 kg/m2 (hr. 3 - 5 mm)

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
suchá maltová zmes obsahuje anorganické spojivá a plnivá, modifikujúce prísady

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev. Medzi bežne používané podklady patrí súdržná omietka, betón, pórobetón. Pri lepení na netuhé a objemovo nestabilné podklady sa postupuje podľa konkrétnych podmienok. V prípade veľmi starých a savých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom.

Podkladný náter
weber G705 s vodou v pomere 1:5 – 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej savosti je odporúčané previesť ešte jednu penetráciu. Pri prvej penetrácii použijeme penetračný náter v riedení 1:8 a pri druhej v riedení 1:5. Netýka sa izolačných dosiek z polystyrénu a minerálnej vaty.

Podmienky na spracovanie
K lepeniu izolantu je lepidlo určené pre rozsah teploty podkladu a okolitého prostredia od 0°C do +10°C a vlhkostných podmienok do 80 %.
Pre stierkovanie je lepidlo určené pre aplikácie v rozsahu teploty podkladu a okolitého prostredia od +10°C do -7°C a vlhkostných podmienok do 80 %. Je nutné, aby v priebehu troch dní od aplikácie teplota neklesla pod -7°C. Následnú vrstvu finálnej omietky je možné na stierkovú vrstvu aplikovať až pri teplotách nad +5°C, ktoré trvajú minimálne tri dni.

Náradie
Zubové hladidlo, vedro, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď po použití očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Aplikácia

  1. Pred prípravou čerstvej zmesi je nutné suchú zmes skladovať v takom prostredí, aby teplota suchej zmesi pred použitím dosahovala minimálnu teplotu +1°C. Hmota sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca suchej zmesi (25 kg) do cca 6 l vody. Teplota zámesovej vody musí byť cca +20°C. Miešanie prevádzať pomocou Unimixera - násady na vŕtačku. Doba miešania je cca 2-3 minúty. Po rozmiešaní sa tmel nechá cca 5 minút odstáť a potom sa ešte raz krátko premieša.
  2. Pri stierkovaní sa nanesená hmota nanáša na podklad antikorovým hladidlom.
  3. Pri vytváraní výstužnej vrstvy sa mriežka vkladá do predom nanesenej vrstvy tmelu a vtlačí sa dovnútra zahladením antikorovým hladidlom smerem od stredu ku krajom.
  4. Nanesená hmota sa zahladí antikorovým hladidlom. Nasledujúci deň je možné miestne nerovnosti zarovnať brúsnym hladidlom.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.therm minus 7

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks - 1200 kg/paleta.

Skladovanie

weber.therm minus 7

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia