Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm plus ultra

webertherm plus ultra
webertherm plus ultra

Výhody produktu

  • vysoká priľnavosť
  • ľahko spracovateľná
  • mrazuvzdorné

Lepiaca a výstužná malta na báze cementu určená na lepenie tepelnej izolácie na báze fenolovej peny.

Vlastnosti výrobku

Použitie

Je určený pre lepenie izolačných doskových materiálov na báze fenolovej peny. Je určený v kombinácii s vhodným typom armovacej mriežky pre vytváranie podkladovej medzivrstvy na lícovej strane tepelnoizolačných materiálov, pod finálnou omietkou.

Farebné odtiene

Vyrába sa v prírodnej sivej farbe.

Spotreba

webertherm plus ultra (M 768):

- lepenie 5,5 kg/m2

- vytváranie výstužnej malty 6 kg/m2 (hr. 3 - 5 mm)

Zloženie / technické údaje

Zloženie:
hmota na báze anorganického pojiva, plniva a modifikujúcich prísad.

Technické údaje

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Technický list

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.

Príprava a aplikácia

Spracovanie

Všeobecné požiadavky na podklad
Podklad musí byť pevný, suchý, odmastený, čistý, zbavený prachu a nesúdržných vrstiev. Medzi bežne používané podklady patrí súdržná omietka, betón, pórobetón. Pri lepení na nedostatočne pevné a objemovo nestabilné podklady sa postupuje podľa konkrétnych podmienok. V prípade veľmi starých a nasiakavých podkladov odporúčame podklad upraviť penetračným náterom.

Podkladný náter
V prípade potreby penetrácie sa podklad penetruje riedeným penetračným roztokom weber.betonkontakt s vodou v pomere 1:5 - 1:8, podľa nasiakavosti podkladu. V prípade vyššej nasiakavosti sa odporúča vykonať ešte jednu penetráciu. Pri prvej penetrácii použijeme penetračný náter v riedení 1:8 a pri druhej v riedení 1:5.

Podmienky na spracovanie
Teplota okolitého vzduchu nesmie klesnúť pod +5C. Pri omietaní je treba sa vyhnúť priamemu slnečnému žiareniu, vetru a dažďu.

Čistenie
Nádoby, náradie a nástroje je treba ihneď po použití očistiť vodou, rovnako ako všetky zabudované časti fasády od zvyškov omietky. Pri práci sa odporúča mať poruke nádobu s vodou na priebežné čistenie náradia.

Náradie
Hladidlo antikorové, hladidlo antikorové zubové, špachtľa, vedro, miešačka, vŕtačka, Unimixér - miešadlo k vŕtačke.

Aplikácia

  1. weber.therm plus ultra sa pripraví postupným vmiešaním jedného vreca omietky do cca. 6,5 litrov vody pomocou Unimixéru - násady na vŕtačku, alebo miešačky s núteným miešaním. Čas miešanie je 2-5 min. Hmota sa nechá asi 10 minút odstáť a potom sa ešte raz krátko premieša.
  2. Pri lepení tepelno-izolačných dosiek sa hmota nanáša najčastejšie v neprerušenom páse na hrany dosky a v terčoch na ploche dosky. Pri stierkovaní sa pripravená hmota nanáša na podklad antikorovým hladidlom.
  3. Pri vytváraní výstužnej vrstvy sa mriežka vkladá do predom nanesenej vrstvy tmelu a vtlačí sa dovnútra zahladením antikorovým hladidlom smerom od stredu ku krajom.
  4. Nanesená hmota sa zahladí antikorovým hladidlom. Nasledujúci deň je možné lokálne nerovnosti zarovnať brúsnym hladidlom.

Balenie & bezpečnosť práce

Balenie a dodávka

weber.therm KPS

V 25 kg papierových obaloch, 48 ks - 1200 kg/paleta.

Skladovanie

12 mesiacov od dátumu výroby v dobre uzatvorených originálnych obaloch pri teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia

Bezpečnosť, hygiena práce a ekológia