Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Príslušenstvo (2)

Neoddeliteľnou súčasťou zatepľovacieho systému je aj rôzne príslušenstvo:

Rôzne zakladacie, rohové, ukončovacie, okenné, parapetné a dilatačné lišty, ktoré môžu byť z plastu, alebo hliníka.

Tieto lišty zabezpečujú rovné, konštrukčne a esteticky dokonalé ukončenie a uzatvorenie zatepľovacieho systému. Vždy je potrebné predchádzať a zamedziť vzniku trhlín a zaistiť ochranu zatepľovacieho systému proti poškodeniu pri nárazoch.

Založenie zateplenia - ETICS

Pre založenie ETICS sa obvykle používajú zakladacie lišty. Tradičným riešením sú hliníkové zakladacie lišty, ktore je potrebné doplniť plastovou nasadzovacou okapnou lištou, ktorá oddeľuje hliník od cementových omietok a tým zabraňuje vzniku trhlín na rozhraní materiálov.

Plastové zakladacie lišty sú bezproblémové z hľadiska vedenia tepla (tepelné mosty).

Zakladacia sada z PVC ponúka univerzálne použitie pre veľký rozsah hrúbok tepelnej izolácie, či už používame na zateplenie polystyrén, alebo zateplenie minerálnou vlnou.

Ďalšia možnosť je založenie na drevenú latu. Pozrite si aj celý postup ako na zateplenie domu ETICS krok za krokom.

Nárožie

Na vytvorenie priameho a mechanicky odolného nárožia používame buď plastové, alebo hliníkové rohové lišty, ktoré majú integrovanú výstuž zo sklovláknitej mriežky.

Okná dvere

Veľkú pozornosť treba venovať napojeniu zateplenia na okenné a dverné rámy. Napojenie musí byť vodotesné a zároveň dostatočne pružné, aby nedochádzalo v tomto mieste k poškodeniu kvôli rozmerovým zmenám materiálu. Pri veľkých rozmeroch okien a veľkých hrúbkach izolantov je treba použiť 2D, alebo 3D lišty, ktoré zabezpečia pružnosť v 2, alebo 3 smeroch.

Parapety

Napojenie omietok pri zateplení musí by vykonané prostredníctvom líšt, inak tu dochádza k prasknutiu a zatečeniu do systému. Tieto lišty zaisťujú možnosť dilatácie, ku ktorej dochádza vždy pri zmenách teplôt.

Výstužná mriežka

Výstužná mriežka je v skladbe zateplenia rodinného domu, budovy, zvyčajne sklovláknitá textília, odolná voči alkáliam Používa sa vo výstužnej vrstve na eliminovanie síl vznikajúcich vplyvomobjemových zmien a mechanického namáhania

Ďalej sa používa viacero druhov rozperných kotiev (hmoždiniek), sú to mechanické kotviace prvky, ktorými sa tepelnoizolačný materiál pripevňuje k podkladu.

Podľa spôsobu aktivácie sa rozdeľujú na:

  • rozperné kotvy so skrutkou, ktoré sa aktivujú zaskrutkovaním do kotevného puzdra;
  • rozperné kotvy s tŕňom, ktoré sa aktivujú jeho zatlčením do kotevného puzdra;
  • rozperné kotvy aktivované na inom mechanickom princípe.