Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Vonkajšie tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS) (6)

Kontaktný zatepľovací systém (KZS) - alebo ETICS (external thermal insulation composite system). Je definovaný ako stavebný výrobok dodávaný ako ucelená zostava zložiek, skladajúcich sa z lepiacej hmoty, tepelného izolantu, kotviacich prvkov, základnej vrstva konečnej povrchovej úpravy.
Systém používaný na zateplenie obvodového muriva pozostávajúci z priemyselne vyrábaných výrobkov dodávaných výrobcom ako kompletný systém, ktorý zahŕňa výrobcom systému špeciálne vybrané komponenty pre tento systém a podklad.

webertherm terranova

webertherm terranova

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS biely/šedý).

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm exclusive

webertherm exclusive

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW).

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm clima

webertherm clima

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm flex

webertherm flex

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na drevostavby a nestabilné podklady.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm mínus 7

webertherm mínus 7

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov určený na použitie v chladnom období.

Komparátor Odstrániť komparátor

webertherm plus ultra

webertherm plus ultra

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní na báze fenolovej peny.

Komparátor Odstrániť komparátor

Charakteristika KZS pre zateplenie obvodového muriva budov

Všetky materiály v kontaktných zatepľovacích systémoch (KZS) weber.therm, sú vzájomne zosúladené z hľadiska mechanických vlastností a priepustnosti vodných pár, takže v systémoch nedochádza k nežiaducim napätiam ani ku kondenzácii vodných pár v kritickej zóne muriva. Zatepľovacie systémy sú ako celok odolné voči škodlivým splodinám a plynom, sú umývateľné, vodoodpudivé, mrazuvzdorné. Systémy sú zložené z nasledovných komponentov.

 • Lepiaca malta
 • Tepelnoizolačná vrstva – platne z polystyrénu, alebo minerálnej vlny
 • Rozperné kotvy – hmoždinky
 • Výstužná vrstva
 • Sklovláknitá mriežka
 • Výstužná malta
 • Podkladný náter
 • Povrchová úprava tenkovrstvou omietkou  

Zloženie zatepľovacieho systému

Kontaktné zatepľovacie systémy sú zložené z jednotlivých komponentov, ktoré vzájomným pôsobením vytvárajú jednotný systém a jednotlivé, certifikované, kontaktné zatepľovacie systémy spolupôsobia a ich fungovanie je overené časom. Zateplenie - zatepľovací systém nie je len polystyrén, či minerálna vlna, ale všetky jeho komponetny:

 • lepiaca a výstužná hmota,
 • tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu (EPS biely/šedý), alebo tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny, alebo tepelnoizolačná doska z perforovaného polystyrénu, alebo tepelnoizolačná doska 
 • sklotextilná mriežka,
 • podkladný náter
 • tenkovrstvá omietka

Pri nesprávnej kombinácií jednotlivých komponentov môže dôjsť až k deštrukcií kontaktného zatepľovacieho systému a zateplenie domu nebude účinné, respektíve jeho účinnosť sa veľmi zníži. Najpoužívanejším typom zatepľovacieho systému pre zateplenie budov je webertherm terranova, ktorého súčasťou je tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu. Firma Weber - Terranova však ponúka aj možnosť zateplenia minerálnou vlnou, kde vám odporúča produkt webertherm exclusive.

Chystáte sa na vonkajšie zateplenie?

Pripravili sme pre vás návod, ako na zatepľovanie krok za krokom a taktiež prehľad dôvodov prečo sa dať na zateplenie domu, či bytového domu. Neviete si predstaviť detaily zateplenia - rohy, sokel, okná? Riešením za pomoci soklovej lišty zateplíte bez starostí.

Weber - Terranova ponúka pre vás riešenie.