Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm clima

webertherm clima
webertherm clima

Výhody produktu

  • najvyššia paropriepustnosť pri systémoch s expandovaným polystyrénom
  • vhodný pre rodinné domy aj bytové domy
  • vhodný pre novostavby aj dodatočné zateplenie
  • dlhá životnosť

Kontaktný zatepľovací systém na zateplenie obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z perforovaného polystyrénu, pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

Vlastnosti výrobku

Systémové komponenty

1. lepiaca a výstužná hmota weber.therm clima
2. tepelnoizolačná doska z perforovaného polystyrénu
3. sklotextilná mriežka
4. podkladný náter weber 700
5. tenkovrstvá omietka weber.pas

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

ETA

Vyhlásenie o parametroch

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.