Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm exclusive

webertherm exclusive
webertherm exclusive

Výhody produktu

  • vhodný pre novostavby aj dodatočné zateplenie obvodového muriva
  • vhodný pre rodinné aj bytové domy
  • vysoká priepustnosť vodnýh pár
  • vysoké úžitkové hodnoty použitých materiálov
  • dlhá životnosť

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím platní z minerálnej vlny (MW) pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

Vlastnosti výrobku

Systémové komponenty

1. lepiaca a výstužná hmota weber.therm exclusive
2. tepelnoizolačná doska z minerálnej vlny
3. sklotextilná mriežka
4. podkladný náter weber 700
5. tenkovrstvá omietka weber.pas

Dokumentácia

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.