Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm flex

webertherm flex
webertherm flex

Výhody produktu

  • vhodný predovšetkým pre drevostavby
  • minimálne technologické prestávky
  • vysoká rýchlosť montáže
  • lepiaca a stierková hmota pripravená k priamemu použitiu
  • dlhá životnosť

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS) pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

Vlastnosti výrobku

Systémové komponenty

1. silikónová lepiaca a výstužná hmota weber.therm flex 707
2. tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu (EPS)
3. silikónová armovacia hmota weber.therm flex 708
4. sklotextilná mriežka
5. podkladný náter weber 700
6. tenkovrstvá omietka weber.pas

Dokumentácia

Technologický predpis (PDF)

Vyhlásenie o parametroch

ETA

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.