Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm mínus 7

webertherm mínus 7
webertherm mínus 7

Výhody produktu

  • možnosť aplikácie do -7oC
  • vhodný pre novostavby aj dodatočné zateplenie
  • vhodný pre rodinné aj bytové domy
  • dlhá životnosť

Kontaktný zatepľovací systém obvodového muriva fasádnych plášťov s použitím polystyrénových platní (EPS) pripevňovaných na fasádu lepením a rozpernými kotvami (hmoždinkami), s výstužnou vrstvou a povrchovou úpravou z tenkovrstvej omietky.

Vlastnosti výrobku

Systémové komponenty

1. lepiaca a výstužná hmota weber.therm mínus 7
2. tepelnoizolačná doska z expandovaného polystyrénu (EPS)
3. sklotextilná mriežka
4. podkladný náter weber 700
5. tenkovrstvá omietka weber.pas winter

Dokumentácia

Odoslať alebo stiahnuť dokumentáciu

Dokumenty si môžete poslať na e-mail alebo si ich stiahnuť.